Privacy

verklaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier lees je hoe wij hiermee omgaan, hoe jij je gegevens kan inzien en een verzoek tot verwijdering kan doen.

 

De Haan Minerale Oliën B.V. (kortweg: De Haan), gevestigd aan Slotlaan 15, 4902 AD te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tankstation.nl
Slotlaan 15, 4902 AD te Oosterhout
088 313 0000

De Functionaris Gegevensbescherming van ons familiebedrijf is te bereiken via:

privacy@dhmo.nl

Welke gegevens verwerken wij precies?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld een profiel op sociale media bijvoorbeeld, of een profiel op deze website

Bijzondere en/of gevoelige informatie

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of een voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dhmo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van toestemming. Namens De Haan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw sollicitatie in behandeling te nemen
  • Om met u te communiceren naar aanleiding van uw sollicitatie
  • Om uw sollicitatie te kunnen delen met de betreffende leidinggevende
  • Om u op de hoogte te houden van de voortgang van de sollicitatieprocedure
  • Om uw profiel binnen de aangegeven bewaartermijn te kunnen matchen met eventuele andere interessante vacatures binnen onze organisatie
  • Om uw vragen te kunnen beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en maken op basis van geautomatiseerde verwerkingen daarom geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Haan) tussen zit. Kortom: wij gebruiken géén computerprogramma’s waardoor geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. U kunt hier zelf een keuze in maken:

  • tot 12 maanden vanaf de registratie

OF:

  • tot 4 weken na de sollicitatieprocedure

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Haan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij inpassen

Deze website maakt gebruik van technische, functionele, analytische en marketing cookies, waarvan de twee laatst benoemde uitsluitend ingesteld worden wanneer u hier toestemming tot geeft bij uw eerste bezoek aan onze website. U kunt ons cookiebeleid inzien via de onderstaande URL, hier leest u welke cookies wij instellen, kunt u uw toestemming beheren en maken we inzichtelijk wat de bewaartermijn is van de cookies.

https://www.baanbijdehaan.nl/cookiebeleid/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar privacy@dhmo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Wij willen u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: privacy@dhmo.nl